Screen cd

แพ็คเกจงานซีดี ดีวีดี

ซองซีดี    CD DVD บรรจุซองพลาสติกใส แถบกาว

ซองซีดีขาว    CD DVD บรรจุซองกระดาษขาวเจาะหน้า

Slim CD Box     CD DVD บรรจุกล่องสลิมใส ไม่มีปกกระดาษ

   CD DVD บรรจุกล่องสลิมใส พร้อมปก

CD PP Box     CD DVD บรรจุกล่อง PP สีดำ บรรจุ 1 แผ่น

   CD DVD บรรจุกล่อง PP สีดำ บรรจุ 2 แผ่น

   CD DVD บรรจุกล่อง PP สีดำ บรรจุ 4 แผ่น

DVD Box    CD DVD บรรจุกล่อง DVD สีดำ บรรจุ 1 แผ่น

   CD DVD บรรจุกล่อง DVD สีดำ บรรจุ 2 แผ่น

   CD DVD บรรจุกล่อง DVD สีดำ บรรจุ 4 แผ่น

Shell Box    CD DVD บรรจุกล่อง แบบทรงหอยเชล์