news

--------------------------------------------------------------

การส่ง artwork สามารถส่งเมลล์ได้ที่ xpressdisc@gmail.com หรือ

Upload File ขึ้น Google Drive แล้วส่ง Link มาทางเมล์ ไฟล์ที่รับเป็นไฟล์นามสกุล .ai, .psd, .jpg

artwork ที่ทำจากโปรแกรม Photoshop หรือ .jpg ให้ตั้ง resolution 300dpi