แพ็คเกจงานซีดี ดีวีดี

CD DVD บรรจุซองพลาสติกใส แถบกาว

ซองซีดี

CD DVD บรรจุซองกระดาษขาวเจาะหน้า

ซองซีดีขาว

CD DVD บรรจุกล่องสลิมใส ไม่มีปกกระดาษ

Slim CD Box

CD DVD บรรจุกล่องสลิมใส พร้อมปก

CD DVD บรรจุกล่อง PP สีดำ บรรจุ 1 แผ่น

CD PP Box

CD DVD บรรจุกล่อง PP สีดำ บรรจุ 2 แผ่น

CD DVD บรรจุกล่อง PP สีดำ บรรจุ 4 แผ่น

CD DVD บรรจุกล่อง DVD สีดำ บรรจุ 1 แผ่น

DVD Box

CD DVD บรรจุกล่อง DVD สีดำ บรรจุ 2 แผ่น

CD DVD บรรจุกล่อง DVD สีดำ บรรจุ 4 แผ่น

Screen cd
รูปแบบแพ็คเกจ งานซีดี

CD DVD บรรจุกล่อง แบบทรงหอยเชล์

Shell Box

Copy cd